O nas

Zadania naukowe Zakładu koncentrują się na zagadnieniach międzynarodowych stosunków politycznych, integracji europejskiej - postrzeganej zwłaszcza z perspektywy Polski i Niemiec oraz współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Zagadnienia te znajdują odzwierciedlenie w indywidualnych pracach badawczych.

 

Maria Ewa Szatlach, dr hab. prof. nadzwyczajny, kierownik Zakładu:

 • Bezpieczeństwo ekonomiczne Unii Europejskiej
 • Współpraca gospodarcza Unia Europejska-Chiny
 • Relacje gospodarcze Polska-Wielka Brytania po akcesji Polski do UE

 

Michał Kosman, dr hab. prof. nadzwyczajny:

 • Współczesna polityka zagraniczna Niemiec
 • Rola Niemiec w europejskich procesach integracyjnych
 • Polityka wschodnia Niemiec (w szczególności relacje niemiecko-rosyjskie)

 

Małgorzata Sikora-Gaca, dr:

 • Systemy partyjne Europy Wschodniej (szczególnie Republiki Mołdawii)
 • Fundusze Europejskie

 

Sławomir Sadowski, dr:

 • Bezpieczeństwo militarne Polski w systemie NATO ze szczególnym uwzględnieniem logistycznych możliwości przyjęcia wojskowego wsparcia sojuszniczego na terytorium Polski
 • Wojsko Polskie na Pomorzu w XX wieku – zmiany dyslokacyjne i rola społeczna w środowiskach lokalnych i regionalnych
 • Pozycja społeczna, kulturalna i gospodarcza województwa kujawsko–pomorskiego w Polsce

Kontakt

Kierownik Zakładu
dr hab. Maria Ewa Szatlach prof. nadzw.

ul. ks. J. Poniatowskiego 12
85-671 Bydgoszcz
pokój 206C

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Stosunków Międzynarodowych
ul. ks. J. Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
tel. 52 32 59 230, fax. 52 32 59 246